Ecotons logo

Productes i Serveis

QUIRÒPTERS FISURÍCOLES: "DELTA DE L'EBRE"

Caixa niu per quiròpters fisurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

QUIRÒPTERS FISURÍCOLES: "COLONIAL"

Caixa niu per quiròpters fisurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

TYTO STANDARD

Caixa niu per òliba (Tyto alba)

Exteriors.

NAUMANNI STANDARD

Caixa niu per Xoriguer petit (Falco naumanni) / Gaig blau (Coracias garrulus)
Model Standard

NOCTUA STANDARD

Caixa niu per mussol comú (Athene noctua)

TINNUNCULUS STANDARD

Caixa niu per xoriguer comú

Estructures elevades per a caixes niu

Disseny i instalació d'estructures verticals de fusta per colocar caixes niu en la part més alta.

SCOPS STANDARD

Caixa niu per xot (Otus scops)