Ecotons logo

QUIRÒPTERS FISSURÍCOLES: "COLONIAL +"

Caixa niu per quiròpters fissurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

Caixa niu de dimensions considerables. L'objectiu és l'establiment de colònies.

Construida amb llisto de pi massis de 23 mm de gruix. El cos de la caixa medeix 14 cm de gruix, 21,5 cm d'amplada i 50 cm d'alçada. La tapa 17 x 28,5 cm. Totes les parets interiors estan solcades per facilitar l'adherencia i desplaçament dels idividus. L'habitacle posterior (major) careix de pis, a diferència del frontal. Els dos estan intercomunicats per diversos orificis que permeten el moviment dels rat-penats i faciliten la formació de gradients de temperatura i humitat.

Interior de la caixa

Aquesta versió del model te un registre frontal, que permet la revisió i seguiment de la ocupació,.

Preu unitari: 70 euros + IVA