Ecotons logo

TINNUNCULUS STANDARD

Caixa niu per xoriguer comú

Espècies diana: 

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Descripció

Construïda amb tauler marí de pi, impermeable de 15 mm de gruix.

El registre és per la obertura frontal o es pot muntar amb registre posterior o lateral (en cas de caixes destinades a hacking). L’entrada és diàfana i frontal 

PES  7.040 grams

Dimensions 

Les mides del cos de la caixa són 35 cm de llarg, 38 cm d’amplada, 26 cm d’alt per la cara frontal i 30 per la posterior. Les mides de la tapa són 45 cm x 45 cm i esta recoberta amb un calaix de xapa galvanitzada.

La obertura fronatl és una llum de 32 cm x 11 cm.

Col·locació

Edificis: repises, balconades o fixada en arbres de zones agro-forestals o forestals

Preu unitari: 60 euros + IVA