Ecotons logo

Estructures elevades per a caixes niu

Disseny i instalació d'estructures verticals de fusta per colocar caixes niu en la part més alta.

Els pals en altura són pals telefònics reciclats col·locats en llocs adients per l'espècie objectiu

o altres productes de promoció de la biodiversitat