Ecotons logo

QUIRÒPTERS FISSURÍCOLES: "COLONIAL"

Caixa niu per quiròpters fissurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

Caixa niu de dimensions considerables. L'objectiu és l'establiment de colònies.

Construida amb llisto de pi massis de 23 mm de gruix. El cos de la caixa medeix 14 cm de gruix, 21,5 cm d'amplada i 50 cm d'alçada. La tapa 17 x 28,5 cm. Totes les parets interiors estan solcades per facilitar l'adherencia i desplaçament dels idividus. L'habitacle posterior (major) careix de pis, a diferència del frontal. Els dos estan intercomunicats per diversos orificis que permeten el moviment dels rat-penats i faciliten la formació de gradients de temperatura i humitat.

Aquesta versió del model careix de registre.

Preu unitari: 60 euros + IVA

Hi ha la possibilitat de combinar la instal.lació amb altres models de refugi, per ampliar la disponibilitat d'espais, cabitats i tipus d'entrada (i orientació) per maximitzar l'èxit d'ocupació. A la fotografia es pot observar una caixa model "Colonial" i dues laterals model "Grupal"