Ecotons logo

Presentació

Gregori Conill

Biòleg especialitzat en rehabilitació i gestió de fauna. Ha treballat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on ha posat en pràctica tècniques de gestió i conservació de diverses espècies de fauna vertebrada

Aliances

Xarxa de Custòdia del Territori

Des de l'any 2010 Ecotons és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, una entitat de segon nivell  molt participativa l'objectiu de la qual és promoure la custodia del territori com a eina de conservació dela valors naturals, culturals i paisatgístics del nostre país.

Grup de treball de cranc de riu autòcton

Ecotons forma part del nucli impulsor d'un grup de treball sobre el cranc de riu autòcton a nivell català, després d'haver realitzat diversos projectes d'estudi, conservació i difusió de l'espècie. Tot i que no està legalment constituït el grup realitza reunions i trobades de forma regular.