Ecotons logo

Presentació

Gregori Conill

Biòleg especialitzat en rehabilitació i gestió de fauna. Ha treballat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on ha posat en pràctica tècniques de gestió i conservació de diverses espècies de fauna vertebrada. 

Dilatada experiència en el maneig de fauna salvatge, en les interaccions amb els essers humans i en la integració d’estructures que beneficien la biodiversitat tant en ambients antropotitzats com naturals. També en estructures utilitzades per la gestió i/o captura d’espècies salvatges, com diversos tipus de trampes, camilles per cetacis, tancats d’exclusió o instal·lacions de quarantena. Captura i gestió d’espècies invasores.

Especialista en cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes). Des del 2007 treballa, en col·laboració amb diversos ents i per diferents institucions, per la conservació i recuperació de l’espècie i dels seus hàbitats.

També ha acumulat experiència realitzant marcatges (radiotransmissors i GPS) de diverses especies d’aus, majoritàriament rapinyaires diürnes i nocturnes: més de 40 mussols comuns, 7 mussols pirinencs, òlibes, gamarussos, aligots, falcons (peregrins, xoriguer comú i xoriguer petit) i esparvers. Emprant diverses metodologies com arnés, plomes rectrius o marcatge en metatars. Donant suport a diverses entitats i especialistes: CF Aiguamolls Empordà, CF Torreferrussa, Galanthus, ADEFFA, GNO, Paisatges Vius, Miloca, entre d’altres. 

Aliances

Grup de treball de cranc de riu autòcton

Ecotons forma part del nucli impulsor d'un grup de treball sobre el cranc de riu autòcton a nivell català, després d'haver realitzat diversos projectes d'estudi, conservació i difusió de l'espècie. Tot i que no està legalment constituït el grup realitza reunions i trobades de forma regular.