Ecotons logo

NOCTUA STANDARD

Caixa niu per mussol comú (Athene noctua)

Espècies diana: 

Mussol comú (Athene noctua)

Altres espècies:

Xot (Otus scops), Puput (Upupa epops),  altres passeriformes.

Descripció

Construïda amb tauler marí de pi, impermeable de 15 mm de gruix.

El registre és per la part superior (per la tapa) o es pot muntar amb registre posterior.

PES  6.050 grams 

Dimensions 

Les mides del cos de la caixa són 60 cm de llarg, 25 cm d’amplada i 22 cm d’alt. Les mides de la tapa són 70 cm x 30 cm i esta recoberta amb un calaix de xapa galvanitzada.

El diàmetre del forat d’entrada és de 70 mm i hi ha una cavitat anti depredació de  70 mm  entre els 2 orificis d’entrada, que també confereix obscuritat a la cambra de nidificació.

Col·locació

Edificis: repises, balconades o fixada en arbres de zones agro-forestals

Preu unitari: 70 euros + IVA