Ecotons logo

Projectes

III Jornades de prospecció bològica

Organització logística i tècnica de les Jornades a l'Espai Natural Protegit de Mas de Melons (Lleida) el 22 i 23 de maig de 2016.

Plafó informatiu a Alpens

Disseny, elaboració i colocació d'un plafó informatiu sobre els camins ramaders d'Alpens.

Restauració de punts d'aigua al Montseny

Consolidació de punts d'aigua pels amfibis al Parc Natural del Montseny

Reintroducció de cranc de riu a la Garrotxa

Elaboració d'estudis previs i tramitació de permisos en la repoblació de cranc de riu autòcton a tres rieres de la Garrotxa.

El turisme pesquer a Barcelona

Assistència tècnica per a l'elaboració del pla estratègic El turisme pesquer com a complement de la pesca artesanal a la província de Barcelona.

Pla de gestió de la finca de Canal Vell

Assistència tècnica per a l'elaboració del Pla de gestió i dinamització turística de la finca de Canal Vell (Deltebre), al Parc Natural del delta de l'Ebre