Ecotons logo

ETS PROPIETARI? VOLS PROMOURE LA CONSERVACIÓ D’ESPÈCIES DE RAPINYAIRES NOCTURNS A LA TEVA FINCA?

Promou la conservació dels rapinyaires nocturns

Realitzem una visita de diagnosis a la teva propietat per determinar quines espècies de rapinyaires nocturns hi són presents, la potencialitat dels territoris i les amenaces que les poden afectar. A partir d’aquí s’elabora un petit informe on es determinen accions per reduir els impactes negatius i afavorir la nidificació.

 

Per maximitzar l’eficiència de la visita és molt valuosa la informació prèvia:

-        Localització de la propietat / referències cartogràfiques

-        Antecedents històrics i usos actuals de la finca.

-        Planificació futura (distribució de cultius/rehabilitació d’edificacions / infraestructures...)

-        Punts d’aigua, basses, pous...

-        Referències/cites prèvies sobre les espècies: territoris actius i històrics, posaders, atalaies, egagròpiles...

-        Usos de pesticides i fertilitzants.

Hi ha caixes niu instal·lades a les finques.