Ecotons logo

QUIRÒPTERS FISURÍCOLES: "DELTA DE L'EBRE"

Caixa niu per quiròpters fisurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

Caixa niu de dimensions considerables. L'objectiu és l'establiment de petites colònies, agrupacions de femelles en època de cria o refugi per mascles solitaris

Construida amb llisto de pi massis de 25 mm de gruix. El cos de la caixa és un quadrat de 18x18 cm de costat i diagonal de 25 cm. El gruix del cos és de 17 cm. Amb la teulada les dimensions son de 38 cm d'amplada,18 de gruix i aproximadament 40 cm d'alçada.

Totes les parets interiors estan solcades per facilitar l'adherencia i desplaçament dels individus. El cos està format per dos habitacles intercomunicats per un espai superior que permeten el moviment dels rat-penats i faciliten la formació de gradients de temperatura i humitat.

Preu unitari: 28 euros + IVA