Ecotons logo

PÀRIDS +

Caixa niu per pàrids (mallerengues) i altres ocells insectívors

Caixa niu per mallerengues i altres espècies d’ocells insectívors. Es un model de caixa inspirada en el disseny GACO 2000. És una construcció pensada per ser penjada (branques, porxos...) i disposa d’argolla i ganxo per aquesta finalitat.

El material emprat es llistó de pi de 23 mm de gruix. El volum interior és d’aproximadament 3’5 litres i les mides exteriors del cos són 15 cm d’amplada, 20 de longitud i 24 cm d’alçada. La tapa mesura 24 x 17 cm. El registre és realitza mitjançant una porta basculant posterior.

El forat d’entrada és de 32 mm per la caixa estàndard. En aquelles caixes dirigides a la ocupació per part de mallerenga petita (Periparus ater) el forat d’entrada ha de ser de 28 mm, si es vol ampliar l’espectre d’espècies el forat pot ser de 40 mm. Aquest fet s’ha de tenir en compte alhora de fer l’encàrrec.

És un model molt eficient, d’elevada ocupació i molt segur per les parelles nidificants i els pollets. L’existència d’una plataforma antidepredació minimitza les baixes de les postes per aquest motiu.

Snapseed_1.jpg

Les mallerengues són de les poques espècies que depreden la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) en el seu estat larvari. Exerceixen una funció importantíssima de control de plagues a les àrees on nidifiquen. Les erugues representen un important recurs per tirar endavant els pollets.

En els ecosistemes mediterranis existeixen moltes pinedes secundàries (fruit de plantacions o repoblacions). Aquestes masses forestals acostumen a ser joves i no es disposen d’arbres vells amb els orificis que aprofiten les mallerengues per fer-hi el niu. En moltes ocasions aquests tipus de masses forestals es troben situades prop d’urbanitzacions, zones periurbanes o zones modificades per l’home en estadis mitjans de successió. Són aquests rodals, precisament, els que representen un entorn ideal perquè prosperi la processionària, i són també aquestes zones les que suposen un punt d’interacció entre la processionària i els humans i animals domèstics.

La instal·lació de caixes niu específiques representa una mesura eficient per lluitar contra la proliferació de la processionària.

Preu unitari sense pintar: 18 euros + IVA

Preu unitari amb tractament: 20 euros + IVA