Ecotons logo

QUIRÒPTERS FISSURÍCOLES: "GRUPAL +"

Caixa niu per quiròpters fissurícoles, bàsicament orientada al gènere Pipistrellus.

Caixa niu de dimensions mitjanes. L'objectiu és el refugi de mascles solitàris, agrupacions de femelles o l'establiment de petites colònies.

Construida amb llisto de pi massis de 23 mm de gruix. El cos de la caixa medeix 12 cm de gruix, 18,5 cm d'amplada i 30 cm d'alçada. La tapa 17 x 22,5 cm. Totes les parets interiors estan solcades per facilitar l'adherencia i desplaçament dels idividus.

Accés per fissura inferior

Consta d'un sol habitacle, l'accés dels ratpenats es dona per una fissura longitudinal inferior d'uns 2 centímetres d'amplada.

Aquesta versió del model te un registre frontal, que permet la revisió i seguiment de la ocupació,.

Preu unitari: 35 euros + IVA