Ecotons logo

Reintroducció de cranc de riu a la Garrotxa

Elaboració d'estudis previs i tramitació de permisos en la repoblació de cranc de riu autòcton a tres rieres de la Garrotxa.

A la Garrotxa només la meitat de les poblacions de cranc de riu existents es consideren viables i l'elevada taxa d’extinció de les poblacions a causa de la pesta del cranc pronostica que en menys de 30 anys el cranc de riu haurà desaparegut de la Garrotxa i de Catalunya.

Davant aquesta pèrdua constant de poblacions es posa de relleu la necessitat d’implementar mesures de conservació activa que fins ara no s’havien aplicat a Catalunya com és la repoblació de rieres a partir de l’alliberament d’exemplars criats en captivitat o a partir de translocacions d’altres poblacions.

Ecotons va analitzar la viabilitat de diferents rieres com a possibles receptores d'aquestes repoblacions amb l'objectiu d'assegurar la seva supervivència a llarg termini. Els resultats de la caracterització físico-química i biològica i l'anàlisi de risc va permetre seleccionar les cinc rieres (3 el 2010 i 2 el 2011) on es van alliberar els crancs.


Client