Ecotons logo

III Jornades de prospecció biològica

Organització logística i tècnica de les Jornades a l'Espai Natural Protegit de Mas de Melons (Lleida) el 22 i 23 de maig de 2016.

Descripció del projecte

Les Jornades de prospecció biològica de Catalunya són un esdeveniment científic consistent en mostrejar un espai concret des del punt de vista biològic en un temps determinat.L'objectiu és recollir el màxim d'informació biològica d'un espai poc conegut amb la participació d'experts de tots els grups d'èssers Vius.

En les Jornades, que van tenir lloc a l'Espai Natural Protegit de Mas de Melons (Lleida) el 22 i 23 de maig de 2016, hi van participar un total de 58 científics i van localitzar 987 espècies diferents d'èssers vius.

Tasques desenvolupades

Les tasques d'ECOTONS van consistir en:

  • Preparar el programa i els materials pels participants
  • Contactar amb tots els científics i fer-ne una selecció equilibrada epr grups taxonòmics
  • Diseny de la imatge corporativa per les Jornades
  • Gestionar les reserves d'allotjament i menjars
  • Atendre els participants durant les jornades
  • Redactar un informe final

Client
Productes relacionats