Ecotons logo

Restauració de punts d'aigua al Montseny

Consolidació de punts d'aigua pels amfibis al Parc Natural del Montseny

Al Parc Natural del Montseny existeixen centenars de punts d'aigua, però molts d'altres van desaparèixer per causes d'origen natural o antròpic. A més, molts dels existents presenten un estat de conservació millorable. Amb l'objectiu de potenciar les poblacions d'amfibis l'òrgan gestor del parc va prioritzar la recuperació dels punts d'aigua situats en les zones de més interès del massís del Montseny.

Ecotons va ser l'empresa encarregada de restaurar diversos punts d'aigua i durant l'any 2012 es van realitzar actuacions amb aquest objectiu: recuperació de captacions, retirada de sediments, millora de la impermeabilització, connexió d'abeuradors...