Ecotons logo

El turisme pesquer a Barcelona

Assistència tècnica per a l'elaboració del pla estratègic El turisme pesquer com a complement de la pesca artesanal a la província de Barcelona.

En aquest treball s’analitza com el desenvolupament de l’anomenat “turisme pesquer” pot contribuir a una millora de la gestió pesquera catalana enfocada cap a la sostenibilitat, sempre i quan el pescador en sigui un protagonista principal. 

Objectius

El document té forma de pla de millora de la gestió de la pesca artesanal i pretén ser una guia pràctica dirigida a les confraries de pescadors i als armadors individuals sobre quines són les diferents opcions per desenvolupar activitats de turisme pesquer i com fer-ho.

Metodologia

A partir de la visita d’experiències en marxa, d’entrevistes a experts, reunions amb el sector pesquer i l’exercici d’algunes proves pilot es va analitzat en detall cada una de les confraries de la província de Barcelona i es va proposat un pla de treball específic per cada una d’elles en funció de les seves potencialitats (flota, equipaments, situació...), amb una visió global i coordinada, per tal de convertir el turisme pesquer en una realitat a la província de Barcelona.


Client
Productes relacionats