Ecotons logo

Seguiment i marcatge de mussol pirinenc

Paisatges Vius en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica ha regularitzat un grup de treball del Mussol Pirinenc a Catalunya. Aquest grup és integrat per tots els tècnics, parcs i col·lectius que les darreres dècades han treballat pel seguiment, estudi i conservació de l’espècie al nostre territori.

L’objectiu és estandarditzar les metodologies i repartir les tasques de seguiment i estudi per aconseguir dades representatives sobre l’estat de l’espècie, i les seves tendències. I que alhora siguin eficients per rendir comptes a la Unió Europea.

L’objectiu és estandarditzar les metodologies i repartir les tasques de seguiment i estudi per aconseguir dades representatives sobre l’estat de l’espècie, i les seves tendències. I que alhora siguin eficients per rendir comptes a la Unió Europea.

Participem amb Paisatges Vius a la campanya de captura i marcatge d’individus amb GPS. L’objectiu és aprofundir en el coneixement de l’espècie a Catalunya. La informació derivada d’aquests estudis s’ha de traduir en millorar la gestió forestal i focalitzar actuacions de conservació per preservar territoris reproductors.