Ecotons logo

Diagnosis i propostes de gestió

Les visites de diagnosis permeten valorar entorns i situacions conflictives que poden afectar a la biodibersitat. Detectar i definir aquestes situacions permet arrenjar-les (modificant processos o estructures) i adequant o instal.lant-ne de noves per la promoció de la biodiversitat, en entorns naturals o antropotitzats. 

Les visites de diagnosis permeten valorar entorns i situacions conflictives que poden afectar a la biodibersitat. Detectar i definir aquestes situacions permet arrenjar-les (modificant processos o estructures) i adequant o instal.lant-ne de noves per la promoció de la biodiversitat, en entorns naturals o antropotitzats. 


Projectes relacionats